office@specsoft.com.pl


Drogi Internauto,

Udzielamy odpowiedzi na wszelkie pytania pod adresem e-mail: office@bbbcomp.com
Pozdrawiamy - zespół BBBcomp.

Powrót na stronę główną

HTML5

Jest kolejną wersją HTML (Hypertext Markup Language) czyli języka niezbędnego do tworzenia i prezentwoania stron internetowych. Dzięki przyjętym standardom każda strona www jest w ten sam sposób wyświetlana w przeglądarkach internetowych. Rozszerzenia plików HTML to .htm lub .html . HTML5 w stosunku do poprzedniej wersji wprowadza szereg zmian głównie odnoszących się do sposobu obsługi zdjęć, wideo, grafiki oraz tekstów, przykładowo język html5 nie potrzebuje dodatkowych pluginów w postaci flash do odtwarzania filmów na stronie internetowej.

Podsumowując HTML jest szkieletem strony internetowej, w którym możemy osadzać skrypty pisane w innych językach np. Java script, PHP. Wygląd strony internetowej określany jest często poprzez kaskadowe arkusze stylów. Zobacz CSS - kaskadowe arkusze stylów.Scroll to top